A Komelon mérőszalagok hitelességéről

A mérőszalagok hitelessége az alapvető szabály szerint 2 év, a használatba vételtől számítva, vagy az első sérülésig.

A mérőeszközök megfelelőségét a rajta lévő CE+M jel (megfelelőségi jelölés és kiegészítő metrológiai jelölés) és a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat illetve a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány igazolja. A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőeszközön vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet azonosító száma követi.
A mellékelt képen a 16. szám a naptári év utolsó két számjegye, míg a 1422 szám a bejelentett megfelelőségértékelő szervezet száma.
A megfelelőségértékelés jogkövetkezményei azonosak:
A mérőeszköz a záróbélyegek sértetlensége esetén hitelesnek tekinthető, amennyiben a megfelelőségértékeléstől számítva a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében megadott hitelesítési hatály még nem járt le.
A javítás utáni és időszakos hitelesítésről a mérőeszköz tulajdonosának kell gondoskodnia.

A mérőszalag a korábban említett melléklet 8/b osztályba van besorolva egyéb anyagi mérték megnevezéssel.

Ebből gyakorlatilag az derül ki, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a mérőszalag mindaddig hitelesnek tekinthető (korlátlan ideig is akár), amíg a sértetlensége biztosított és megállapítható.

127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 
2022-02-22